Zobrazit hlavní menu

Beseda s profesionálním hasičem

V pátek 1.12. k nám přijel na návštěvu profesionální hasič z Kopřivnice – pan Martin Mitana. Program byl určen pro děti 1.-3. třídy. Společně si povídali o všem důležitém, co se této profese týká. Děti byly velmi pohotové a spoustu věcí již věděly. Mohly si také vyzkoušet hasičskou přilbu a oblek. Zopakovali si společně, jak předcházet požárům a také co dělat, když už k požáru dojde. Pan hasič v závěru děti pochválil a vyzdvihl, že je vidět, že v Bernarticích máme velmi dobrou hasičskou základnu. Celá hodina byla velmi zábavná a pro nás všechny moc přínosná.

Vydáno: 18. 01. 2024 | Autor: Dana Petriková