Rada školy

Rada školy při ZŠ a MŠ Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace byla ustanovena k 1.11.2005.

Proč rada školy?

  • aby rodiče měli možnost prosadit své právo na informovanost o zásadních otázkách školy, ve které se učí jejich děti
  • aby byla navázána efektivní komunikace mezi rodiči, školou a zřizovatelem
  • aby se zvýšil respekt školy k rodičům a zákonným zástupcům žáků
  • aby rodiče měli možnost prostřednictvím svých volených zástupců do rady školy prosazovat své náměty, názory a připomínky v rámci zákonných kompetencí rady školy dle § 17e odst.1 zákona č.564/2004 Sb. v platném znění.


Členové rady školy: 

za zřizovatele Obec Bernartice nad Odrou: Michal Prašivka
za zákonné zástupce žáků: Jaroslav Haša
za pracovníky školy: Eva Petrová
 

Vydáno: 10. 06. 2020 | Naposled upraveno: 18. 09. 2023 | Autor: Spaneco Spaneco