Plán práce

Základní myšlenky směru naší školy

  • Rozvoj osobnosti žáka, podpora samostatného myšlení, svobodného rozhodování, učit žáka odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku
  • Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro vzdělávání dětíIintegrovat – boření bariér a umožnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem
  • Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci, zajistit důkladné procvičení učiva
  • Rozšiřující učivo zařazovat podle schopnosti žáků

Organizace školního roku 2021 – 2022

Zahájení školního roku: 1.9. 2021
Podzimní prázdniny: 27. a 29.10. 2021
Vánoční prázdniny: 23.12.2021 – 2.1.2022
Pololetní prázdniny: 4.2.2022
Jarní prázdniny: 7. – 13.2.2022
Velikonoční prázdniny: 14.4.2022
Hlavní prázdniny: 1.7. – 31.8.2022


 

Vydáno: 10. 06. 2020 | Naposled upraveno: 21. 09. 2021 | Autor: Škola Škola