Plán práce

Základní myšlenky směru naší školy

  • Rozvoj osobnosti žáka, podpora samostatného myšlení, svobodného rozhodování, učit žáka odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku
  • Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro vzdělávání dětíIintegrovat – boření bariér a umožnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem
  • Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci, zajistit důkladné procvičení učiva
  • Rozšiřující učivo zařazovat podle schopnosti žáků

Organizace školního roku 2020 – 2021

Zahájení školního roku: 1.9. 2020
Podzimní prázdniny: 29. - 30.10. 2020
Vánoční prázdniny: 23.12.2020 – 3.1.2021
Pololetní prázdniny: 29.1.2021
Jarní prázdniny: 8. – 14.3.2021
Velikonoční prázdniny: 1.4.2021
Hlavní prázdniny: 1.7. – 31.8.2021


 

Vydáno: 10. 06. 2020 | Naposled upraveno: 24. 08. 2020 | Autor: Škola Škola