ŠVP

Školní vzdělávací program je zveřejněn na přístupném místě ve sborovně školy. Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Vydáno: 10. 06. 2020 | Autor: