Zobrazit hlavní menu

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

Sídlo: Bernartice nad Odrou
Právní forma: Příspěvková organizace
IZO: 600137945
Ředitel školy: Mgr. Dana Petriková
Metodik prevence: Kateřina Pístecká
Výchovný poradce: Mgr. Dana Petriková


Součásti školy

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna


Počet žáků

ZŠ: 46
MŠ: 42


Vzdělávací program

ZŠ 1/2016 ŠVP Tvořivá škola Stáhnout vzdělávací program 

Projekty a ESF

Jsme zapojeni do projektů financovaných ESF. Sami se snažíme o podávání vlastních projektů. Děkujeme za podporu, která umožňuje další rozvoj školy v oblasti vybavenosti a rozvoje, všem sponzorům, rodičům a dárcům.


Organizace vyučování

1.hodina 8:00 - 8:45
2.hodina 8:50 - 9:35
3.hodina 10:00 - 10:45
4.hodina 10:55 - 11:40
5.hodina 11:50 - 12:35
6.hodina 13:05 - 13:50

 


Provoz ŠD

6:30 - 7:45

11:45 - 16:00


Setkání rodičů a pedagogických pracovníků

  1. Třídní schůzky (říjen, leden, březen, květen)
  2. Po telefonické domluvě (denně)

Zápis do I.třídy

duben 2024


Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce  a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.  V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.

Nevztahuje se na sociální sítě, tam veřejný zájem nemůžete uplatňovat. Pro zveřejňování fotografií musíte mít k dispozici souhlas se zpracováním osobních údajů fyzických osob. Jak již jsem dříve avizoval za zveřejňování fotografií bez souhlasu byly uděleny pokuty od Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Vydáno: 10. 06. 2020 | Naposled upraveno: 21. 09. 2023 | Autor: Spaneco Spaneco