Nacházíte se v režimu vypnuté grafiky. Přepnout na grafickou verzi webu.


Plán práce

Základní myšlenky směru naší školy

  • Rozvoj osobnosti žáka, podpora samostatného myšlení, svobodného rozhodování, učit žáka odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku
  • Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro vzdělávání dětíIintegrovat – boření bariér a umožnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem
  • Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci, zajistit důkladné procvičení učiva
  • Rozšiřující učivo zařazovat podle schopnosti žáků

Organizace školního roku 2023 – 2024

Zahájení školního roku: 4. 9. 2023
Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024
Jarní prázdniny: 19. – 23. 2. 2024
Velikonoční prázdniny: 28.3. - 1.4. 2024
Hlavní prázdniny: 1.7. – 30.8.2024


 

Vydáno: 10. 06. 2020 | Naposled upraveno: 18. 09. 2023 | Autor: Spaneco Spaneco