Nacházíte se v režimu vypnuté grafiky. Přepnout na grafickou verzi webu.Zobrazit hlavní menu

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky: www.zsmsbernarticenadodrou.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný nebo nedostatečně přístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Některé dokumenty převzaté od třetích stran (jiných úřadů apod.) nejsou přístupné.
  • Videa nejsou opatřena titulky.
  • Na webových stránkách jsou informace nabízeny také v jiné než hypertextové formě a to zejména v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF. Použití těchto formátů je zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. 5. 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu. Metoda použitá pro vypracování tohoto prohlášení: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace si je vědoma, že i přes veškerou snahu je možné, že se na webových stránkách (www.zsmsbernarticenadodrou.cz) vyskytne chyba. V případě, že naleznete cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti nás kontaktujte.

Kontakt na správce obsahu

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

 
 741 01 Bernartice nad Odrou 80
Tel: +420 556 709 426
E-mail: zsbernartice@seznam.cz

Kontakt na technického správce webu

Spaneco spol. s r.o.
Web: https://www.spaneco.com/
E-mail: info@spaneco.com
Tel.: (+420)571620597

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Doporučené doplňkové aplikace a programy

Navigace a pomocné navigační prvky

Pro důležité navigační prvky tohoto webu jsou použity následující klávesové zkratky:

  • [alt + 0] Prohlášení o přístupnosti
  • [alt + 1] Úvodní stránka
  • [alt + 2] Mapa webu

Kombinace kláves [alt + klávesová zkratka] se používá v prostředí prohlížeče Internet Explorer, Google Chrome a Firefox verze 1.X. Ve firefoxu verze 2 a vyšším je kombinace klávesové zkratky [shift + alt + klávesová zkratka]. Klávesové zkratky v jiných prohlížečích, nebo jiných operačních systémech se mohou lišit.

Informace o cookies

Tato webová prezentace využívá cookies. Více informací o tom co jsou cookies a jak jsou využívány naleznete v sekci prohlášení o použití cookies.

Prohlášení k užití Google Translate

K překladu stránek je použit překladač Google, který se řídí jeho podmínkami použití: Google Inc.: http://www.google.com/intl/cs/policies.

Kontakt na technického správce webu

V případě, že naleznete na těchto stránkách nějaké chyby, nebo prohřešky vůči přístupnosti, tak prosím kontaktujte technického správce stránek na níže uvedené e-mailové adrese. Na adresu rovněž můžete zasílat své dotazy či připomínky ke stránkám.

Spaneco spol. s r.o.
Web: https://www.spaneco.com/
E-mail: info@spaneco.com
Tel.: (+420)571620597