Zobrazit hlavní menu

Mravenečci - Režim dne

PROVOZ TŘÍDY
6:00 - 16:00 h

REŽIM DNE – Třída Mravenečci

6:00 – 8:00

 • příchody dětí (do 8:00 h)
 • spontánní hry
 • individuální a skupinové výchovně-vzdělávací činnosti

8:00 – 8:45

 • hygiena, průběžná svačina
 • spontánní hry
 • individuální a skupinové výchovně-vzdělávací činnosti

8:45 - 9:45

 • komunitní kruh
 • ranní cvičení
 • navození tématu, motivace
 • činnosti v centrech aktivit
 • reflexe v komunitním kruhu
 • příprava na pobyt venku

9:45 – 11:45

 • pobyt venku
 • výchovné činnosti v přírodě
 • převlékání, hygiena, příprava na oběd

11:45 – 12:30

 • oběd
 • hygiena, příprava na odpočinek
 • odchody dětí

12:30 – 14:00

 • čtení nebo poslech pohádky, relaxační hudby
 • odpočinek
 • individuální činnosti pro nespící děti

14:00 – 14:30

 • hygiena
 • svačina

14:30 – 16:00

 • spontánní hry
 • individuální a skupinové činnosti
 • v letních měsících pobyt na školní zahradě
 • odchody dětí

Stanovený základní denní režim je flexibilní, může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, vykonávaných činností, v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Režim dne zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu je upraven v provozním řádu MŠ.

 

Vydáno: 14. 06. 2020 | Naposled upraveno: 02. 11. 2023 | Autor: Spaneco Spaneco