Třídy

Děti jsou v naší MŠ rozděleny do dvou tříd - třída "Mravenečci" a třída "Včeličky".

Složení tříd je částečně heterogenní (tzn. smíšené). Hlavní výhodou heterogenních tříd je přirozené zapojení nováčka do skupiny při jeho adaptaci. Věkově smíšené třídy pomáhají adaptovat nové děti – nových dětí není tolik, starší děti jsou pro ně vzorem, staví zajímavé stavby, nepláčou, stále něco dělají, apod. To malým dětem pomáhá zapomenout dříve na svůj smutek a láká je jít si hračky vyzkoušet. Od starších jde taky „odkoukat“, co a jak se kdy dělá, starší může poradit či drobně pomoct, když paní učitelka není zrovna poblíž a i paní učitelka se novým dětem může věnovat víc individuálně. Ve věkově smíšených třídách také dochází k přirozenějšímu a snazšímu předávání vědomostí, zkušeností a znalostí, protože děti k sobě mají rozumově blíž. Starší děti cítí odpovědnost a zvýšenou sebejistotu vzhledem k mladším dětem, protože si uvědomují svoji vyspělost a důležitost.

Dochází k pohodlnějšímu a smysluplnějšímu rozvoji aktivit nejmladších dětí, protože starší jsou jim inspirací mnohem více než pedagog, a to zvláště pro děti, které nemají sourozence, je zde možnost získat nové sociální zkušenosti a zážitky, protože jsou v mateřské škole schopni nalézt své postavení v náhradní skupině „sourozenců“. Díky kladným sociálním zkušenostem, zážitkům a vlastnostem si budují základy pro budoucí přátelství. V důsledku oboustranného ovlivňování a působení her mladších a starších dětí se aktivity bezprostředně vyvíjí. Nabízených her je větší okruh a zážitky z nich jsou hlubší.

Vydáno: 10. 06. 2020 | Naposled upraveno: 05. 03. 2024 | Autor: Spaneco Spaneco