O nás

Historie

Mateřská škola v Bernarticích nad Odrou byla zřízena roku 1039 Němci v domě č.p. 105. Původně byla určena pro německé děti, postupně také pro děti české. Proto bylo vyučování 20 dětí dvojjazyčné. Po osvobození obce byl 15. května 1945 zahájen provoz v české mateřské škole. Zapsáno bylo 22 dětí.

V roce 1954 byla mateřská škola přestěhována do budovy č.p. 50, kde je dodnes. Prostory byly velmi malé. V té době se začalo s rekonstrukcí a přístavbou herny, ložnice, verandy a bylo zbudováno sociální zařízení. Na přestavbě se velkou mírou podíleli rodiče a občané obce. Byla dokončena v roce 1962. V roce 1962 byla dokončena přístavba kuchyně a dvou podkrovních místností. Celá budova byla omítnuta. V té době navštěvovalo mateřskou školu 30 dětí. V roce 1976 za pomocí rodičů došlo k oplocení celé zahrady, byla provedena nová elektroinstalace a zavedeno nové osvětlení v celé budově.

Dnešní podobu dostala mateřská škola v roce 1992 po celkové rekonstrukci. V roce 2013 byla provedena další větší rekonstrukce budovy mateřské školy. Došlo k zateplení celé budovy, výměně oken a dveří, bylo vybudováno nové schodiště. Budovu doplňuje pěkná zahrada, zařízená pískovištěm, průlezkami a zahradním domkem. Ve školním roce 2014/2015 byla realizována obnova zahrady. Byly instalovány nové hrací prvky a průlezky, upraven terén, vysázeny nové stromky a okrasné rostliny, založen nový trávník.

V přízemí budovy mateřské školy je třída s kapacitou 24 dětí, šatna dětí a sociální zařízení. Dále se v přízemí mateřské školy nachází jídelna, kterou využívají obě třídy při obědě, a školní kuchyně s potřebným zázemím. V poschodí je druhá třída s kapacitou 20 dětí, sociální zařízení a šatna dětí. Obě třídy slouží zároveň jako ložnice. V poschodí se nachází také kancelář s šatnou pro pedagogické pracovníky a školnici. Součástí mateřské školy je školní kuchyně s kapacitou 120 obědů, jejichž část se dováží do základní školy vzdálené asi 500m.

Vydáno: 14. 06. 2020 | Naposled upraveno: 18. 09. 2023 | Autor: Spaneco Spaneco